Yeungnam University Colleage

Mục Lục

Yeungnam University Colleage

  • Trường chứng nhận
  • Tên tiếng Hàn: 영남이공대학교
  • Tên tiếng Anh: YEUNGNAM UNIVERSITY COLLEGE
  • Loại hình: Trường tư thục
  • Thành lập: 1968
  • Địa chỉ:  170, Hyeonchung-ro, Nam-gu, Daegu (Daemyeong-dong)
  • Tel: 053-650-9114
  • Website: http://www.ync.ac.kr/kor/Main.do

Gửi