SO SÁNH NGỮ PHÁP -자마자 VS -는 대로

Mục Lục

SO SÁNH NGỮ PHÁP -자마자 VS -는 대로

 
SO SÁNH NGỮ PHÁP -자마자 VS -는 대로
 
    Chúng ta đều biết -자마자 VS -는 대로 đều có nghĩa là "ngay khi..." diễn tả ngay sau khi một hành động vừa kết thúc thì có một hành động khác xảy ra. Tuy nhiên bạn có chắc rằng mình biết rõ sự khác biệt giữa hai ngữ pháp này không? Hãy cmt cho mình biết câu trả lời của bạn sau khi đọc xong bài biết này nhé  (^.< )
 

Điểm giống:

  1. hai vế câu có thể khác chủ ngữ hay cùng chủ ngữ             시험 결과가 나오는 대로 알려 줄게요 (O)
  2. trước 자마자 và 는 대로 đều không dùng phủ định           아침을 안 먹자마자/ 안 먹는 대로 학교에 가요 (X)

 

Điểm khác:

-자마자

1. có thể dùng với thì quá khứ

집에 오자마자 밥을 먹었어요 (O)

2. không dùng thông dụng với thì tương lai

도착하자마자 전화할 거예요 (X)

3. có thể dùng với sự việc xảy ra một cách ngẫu nhiên, không theo kế hoạch trước

집에 나가자마자 비가 왔어요 (O)

 

-는 대로

1. không dùng với thì quá khứ

집에 오는 대로 밥을 먹었어요 (X)

2. thì tương lai nên dùng 는 대로

도착하는 대로 전화할 거예요 (O)

3. không dùng với sự việc xảy ra một cách ngẫu nhiên, không theo kế hoạch trước

집에 나가는 대로 비가 왔어요 (X)

Leaders Edu hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các bạn.

Chúc các bạn học tốt ^^

 

Gửi