SO SÁNH NGỮ PHÁP -아/어/여 봤다 VS -은/ㄴ 적이 있다

Mục Lục

SO SÁNH NGỮ PHÁP -아/어/여 봤다 VS -은/ㄴ 적이 있다

 
SO SÁNH NGỮ PHÁP -아/어/여 봤다 VS -은/ㄴ 적이 있다
 
    Cả hai cấu trúc -아/어/여 봤다 -은/ㄴ 적이 있다 đều có nghĩa là "đã từng" diễn tả một kinh nghiệm của ai đó trong quá khứ. Tuy nhiên bạn có chắc rằng mình biết rõ sự khác biệt giữa hai ngữ pháp này không? Hãy cmt cho mình biết câu trả lời của bạn sau khi đọc xong bài biết này nhé  (^.< )
 
 

Điểm giống: Đều dùng để diễn tả những kinh nghiệm, điều đã từng làm hoặc từng trải qua trong quá khứ. 

Điểm khác: Hai ngữ pháp này không tương đương nhau. Tùy vào bản chất của những kinh nghiệm đó để chọn ngữ pháp phù hợp.

Leaders Edu hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các bạn.

Chúc các bạn học tốt ^^

 

Gửi