LỖI SAI THƯỜNG GẶP KHI DÙNG KÍNH NGỮ

Mục Lục

LỖI SAI THƯỜNG GẶP KHI DÙNG KÍNH NGỮ

LỖI SAI THƯỜNG GẶP KHI DÙNG KÍNH NGỮ

“양해 드립니다”, “양해 말씀 드립니다”

    Thỉnh thoảng khi tham gia các sự kiện tại Hàn Quốc, chúng ta có thể nghe những câu thông báo như “양해 드립니다”, “양해 말씀 드립니 다”. Chúng thường được dùng trong các trường hợp khi Ban tổ chức mong muốn khách mời tham gia thông cảm cho một số sai sót như thời gian bắt đầu sự kiện chậm hơn dự kiến, thiếu chỗ đậu xe,...
    Tuy nhiên, biểu hiện "양해 말씀" không phù hợp để sử dụng trong những trường hợp này.
Từ "#양해" có nghĩa là thông cảm cho hoàn cảnh của ai đó. Như vậy, trong ví dụ nêu trên, người thông cảm sẽ là các vị khách mời tham gia sự kiện. Do đó phía BTC không thể nói "양해 말씀 드립니다"
 
 
   
   Vậy, khi bạn muốn ai đó thông cảm giúp cho tình hiện tại của mình, thay vì dùng “양해 말씀 드립니 다” bạn hãy dùng những mẫu câu sau nhé:
"여러분의 양해를 구합니다” hoặc “양해해 주시기 바랍니다”
 
Chúc các bạn học tốt!!!

Gửi