Cheongju University

Mục Lục

Cheongju University

  • Trường chứng nhận
  • Tên tiếng Hàn: 청주대학교
  • Tên tiếng Anh: CHEONGJU UNIVERSITY
  • Loại hình: Trường tư thục
  • Thành lập: 1947
  • Địa chỉ:  298, Daeseong-ro, Cheongwon-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do
  • +82 43-229-8114
  • Website: https://www.cju.ac.kr/eng/index.do

Gửi