Buổi Gặp Mặt của Leaders Edu và Sinh Viên 2+2

Mục Lục

Buổi Gặp Mặt của Leaders Edu và Sinh Viên 2+2

Chương Trình Đào Tạo Liên Kết Giữa ĐH UTEHY và ĐH SunMoon 

Buổi gặp mặt online giữa cô trò Leaders Edu (Sinh Viên đăng ký chương trình 2+2 )

Dịch bệnh cũng không ngăn cản nổi việc cô trò Leaders Edu gặp nhau, không ngăn cản được ước mở học tập và làm việc tại Hàn Quốc của các bạn học viên

 

Gửi

button_hotline
button_hotline