BẢNG CHỮ CÁI HÀN QUỐC - HANGUL

Mục Lục

BẢNG CHỮ CÁI HÀN QUỐC - HANGUL

Ngày  9 tháng 10 hàng năm là ngày kỉ niệm bảng chữ cái Hangul của Hàn Quốc ra đời, hay còn được gọi là Hangulnal. Bảng chữ cái Hangul chính là niềm tự hào của dân tộc Hàn Quốc và được UNESCO công nhận là  Di sản văn hóa phi vật chất của thế giới (năm 1997)

Hangul được sáng tạo bởi vị vua thứ tư của triều đại Joseon – Vua Sejong cùng với sự góp sức của các các nhân sĩ trong Tập hiền điện. Mặc dù Hangul  được hoàn thành năm 1443 nhưng phải đến năm 1446 mới được ấn bản trong cuốn Huấn dân chính âm – tức là dạy nhân dân âm đúng. 

Trước đây, chữ Hán (Hanja) là chữ viết chính và chỉ có những người đàn ông thuộc tầng lớp quý tộc mới được đọc và viết Hanja. Do đây là một ngôn ngữ khó và phức tạp nên đa số nhân dân, những tầng lớp thấp hơn đều không biết chữ. Chính vì điều này, vua Sejong và những học giả cùng chí hướng đã nghiên cứu một loại ngôn ngữ mới với mục đích để bất cứ người dân nào trên đất nước của ông cũng biết đọc biết viết, suy rộng hơn là một ngôn ngữ riêng cho dân tộc Triều Tiên, tách biệt với Hán tự.

Mặc dù gặp phải sự phản đối từ các tầng lớp quý tộc, trí thức đương thời và trải qua những khoảng thời gian bị ngăn cấm nhưng Hangul vẫn tiếp tục phát triển mạnh mẽ và  ngày nay Hangul không những là ngôn ngữ chính thức của Hàn Quốc mà còn trở thành ngôn ngữ có tầm ảnh hưởng lớn, được giảng dạy tại nhiều quốc gia trên thế giới

Bảng chữ cái Hangul ngày nay

Gửi

button_hotline
button_hotline