LỄ KHAI GIẢNG VÀ TRAO HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH 2 + 2